Zulu

Intombazane Elahlekelwe Izwe Layo
 

  

“Ngizwa isisu sami sehla njengoba singishaya,ngicabange ukuthi ngingumuntu ongenabuzwe.Ngiyazibuza ukuthi ngabe ukuzalwa kwami kwabhaliswa,kwakuzalwa kukodwa kwanele yini ukukufakazela ukuthi ngingowakuphi.Ngiye kusiko lami lemali engilaziyo manje,Ngisinyakazise isikhwama semali ngaphambi kokukhetha eyodwa.Kazi ngizoyiswa kuphi ngokulandelayo.”


Joyina uNeha njengoba ehamba umhlaba wonke kungqayizivele emangalisayo yokuthola evakashela amazwe amasha enza abangane abasha ,efunda ngokungabi namuntu Kanye naso sonke leso sikhathi ehlanganisa izingcezu zephazili mayelana nobuzwe bakhe.

“Intombazane Elahlekelwe Yizwe Layo’’ iyincwadi ekhiqizwe yisikhungo sokungabibikho komhlaba Kanye nokubalwa.Inhlangano ezimele esebenza ukufeza ubuzwe babo bonke.

Izinto ezisekela le ncwadi ziyatholakala kule website, www.kids.worldsstateless.org.  Zitholakala ngolimi lwesiNgisi kuphela.

 

Files and links
related to this resource

Intombazane Elahlekelwe Izwe Layo.pdf (5660.8KB) Download